Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2012, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina

Číslo
N/2013
Schválené
4. novembra 2013