Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Číslo
N/2016
Schválené
12. decembra 2016