Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina

Číslo
N/2016
Schválené
15. februára 2016