Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktoré mení VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina

Číslo
N/2013
Schválené
24. júna 2013