Kalendár primátora

01.03.2021 (PONDELOK)

  • 08.00 – 08.30 hod. pravidelná porada kancelárie primátora a prednostu
  • 08.30 – 10.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 10.00 – 11.30 hod. pravidelné stretnutia s vedúcimi odborov
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 15.00 hod. stretnutia so zamestnancami
  • 15.00 – 16.00 hod. zasadnutie správnej rady Nadácie žilinský lesopark
  • 16.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie