Kalendár primátora

31.08.2021 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 10.00 hod. pravidelná porada prednostu mestského úradu
  • 10.00 – 10.30 hod. pracovné stretnutie – problematika školstva
  • 10.30 – 11.30 hod. online pracovné stretnutie s hlavným hygienikom SR – aktuálna epidemiologická situácia
  • 11.30 – 12.00 hod. pracovné stretnutie – karanténna stanica a útulok pre odchytené túlavé zvieratá
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny
  • 14.00 – 15.00 hod. pracovné stretnutie – Mojšová Lúčka
  • 15.00 – 16.00 hod. pracovné stretnutie so zástupcami Klubu Značkár Žilina
  • 16.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie