Kalendár primátora

31.05.2021 (PONDELOK)

  • 08.00 – 08.30 hod. pravidelná porada kancelárie primátora a prednostu
  • 08.30 – 09.30 hod. pracovné stretnutia – nový cintorín
  • 10.00 – 11.00 hod. slávnostné otvorenie a požehnanie nového sídla Domu charity sv. Vincenta
  • 11.00 – 11.30 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 11.45 – 12.45 hod. pracovný obed
  • 13.00 – 14.00 hod. pracovné stretnutie – inkluzívne ihrisko
  • 14.00 – 15.00 hod. pracovné stretnutie – občianske spolunažívanie
  • 15.00 – 16.00 hod. pracovné stretnutie – vysporiadanie pozemkov v Bánovej
  • 16.00 – 17.00 hod. pracovné stretnutie – Útvar hlavného architekta

Informácie