Kalendár primátora

31.03.2023 (PIATOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pravidelná porada – Stavebný úrad, Útvar hlavného architekta mesta Žilina
  • 09.00 – 11.00 hod. pravidelná porada primátora
  • 11.00 – 12.00 hod. obedná prestávka
  • 12.00 – 14.00 hod. interné pracovné stretnutie
  • 14.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie