Kalendár primátora

31.01.2023 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.30 hod. pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
  • 09.30 – 12.00 hod. pracovné stretnutia s konateľmi spoločnosti s podielom mesta
  • 12.00 – 15.30 hod. pracovné stretnutie – model CAF
  • 15.30 – 18.00 hod. pracovné stretnutia s vedúcimi odborov

Informácie