Kalendár primátora

31.01.2022 (PONDELOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 10.00 hod. zasadnutie Krízového štábu mesta Žilina
  • 10.30 – 11.30 hod. pracovné stretnutie, Obecný úrad Nededza
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.30 – 14.30 hod. pracovné stretnutie – integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja (IÚS UMR)
  • 14.30 – 15.00 hod. pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o.
  • 15.00 – 16.00 hod. interné pracovné stretnutie
  • 16.00 – 17.00 hod. pravidelné pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu

Informácie