Kalendár primátora

30.11.2021 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 15.00 hod. pracovné stretnutie – kandidatúra mesta Žilina o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026
  • 15.00 – 16.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 16.30 – 17.30 hod. pravidelné pracovné stretnutie s riaditeľom Útvaru hlavného architekta mesta Žilina

Informácie