Kalendár primátora

30.08.2021 (PONDELOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.30 hod. pracovné stretnutie – návrh parkovacieho domu na Obchodnej ulici
  • 14.30 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie