Kalendár primátora

30.07.2021 (PIATOK)

  • 08.00 – 09.30 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 09.30 – 12.00 hod. porada vedenia mesta
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. pracovné stretnutie – prístrešky na autobusových zastávkach
  • 14.00 – 15.00 hod. Kiosk festival Stanica Záriečie – diskusia
  • 15.00 – 16.30 hod. odovzdanie medailí dobrovoľným hasičom, Radnica mesta Žilina

Informácie