Kalendár primátora

30.06.2021 (STREDA)

  • 08.00 – 08.30 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 09.15 hod. návšteva Základnej školy s materskou školou, Dolná Trnovská 6, Žilina pri príležitosti slávnostného ukončenia školského roka
  • 09.30 – 10.00 hod. návšteva Základnej školy, Karpatská 11, Žilina pri príležitosti slávnostného ukončenia školského roka
  • 10.00 – 11.30 hod. online rokovanie Rady partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Žilinského kraja
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie