Kalendár primátora

30.01.2023 (PONDELOK)

  • 08.00 – 09.30 hod. interné pracovné stretnutia
  • 09.30 – 12.00 hod. pracovné stretnutia s konateľmi spoločnosti s podielom mesta
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 15.00 hod. pracovné stretnutia s konateľmi spoločnosti s podielom mesta
  • 15.00 – 16.00 hod. pracovné stretnutie s vedúcimi odborov
  • 16.00 – 17.00 hod. pravidelná porada s prednostom mestského úradu

Informácie