Kalendár primátora

29.11.2022 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 10.00 hod. pravidelná porada prednostu mestského úradu s vedúcimi odborov
  • 10.00 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.30 – 15.00 hod. Valné zhromaždenie spoločnosti Žilina Invest s. r. o.
  • 15.00 – 16.00 hod. interné pracovné stretnutie
  • 16.00 – 17.00 hod. pravidelná porada s riaditeľom Útvaru hlavného architekta mesta Žilina

Informácie