Kalendár primátora

29.10.2021 (PIATOK)

  • 08.00 – 08.30 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 08.30 – 09.30 hod. pravidelná porada – Útvar hlavného architekta mesta Žilina, Stavebný úrad
  • 09.30 – 12.00 hod. pravidelná porada vedenia mesta
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 15.00 hod. slávnostné odhalenie pamätníka Carla Gustava Swenssona významného švédskeho architekta
  • 15.00 – 16.00 hod. Big Bear’s Backyard Ultra – Vodné dielo Žilina

Informácie