Kalendár primátora

29.09.2022 (ŠTVRTOK)

  • 09.00 – 10.00 hod. pracovné stretnutie – Stredoslovenská distribučná, a.s.
  • 10.00 – 10.30 hod. stretnutie so seniormi
  • 10.30 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 13.30 hod. slávnosť jubilanti, Radnica mesta Žilina
  • 13.30 – 14.00 hod. 13. ročník Festivalu seniorov, Žilina, Mariánske námestie
  • 14.30 – 15.30 hod. slávnostné otvorenie akademického roku 2022/2023 Univerzity tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline
  • 17. 30 hod. pracovné stretnutie s primátormi krajských miest SR, Bratislava

Informácie