Kalendár primátora

29.07.2022 (PIATOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pravidelné porada – Útvar hlavného architekta mesta Žilina, Stavebný úrad
  • 09.00 – 10.00 hod. pravidelná porada vedenia mesta
  • 10.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutie – činnosť spoločnosti Správa športových zaradení mesta Žilina, s.r.o.
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 15.00 hod. pracovné stretnutie – činnosť Mestskej polície Žilina
  • 15.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie