Kalendár primátora

29.04.2022 (PIATOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pravidelná pracovná porada – Útvar hlavného architekta mesta Žilina, Stavebný úrad
  • 09.00 – 09.30 hod. pravidelná porada vedenia mesta
  • 10.00 – 11.00 hod. pietny akt pri príležitosti 77. výročia oslobodenie mesta Žilina, Sad SNP, Vojenský cintorín na Bôriku
  • 11.00 – 12.00 hod. pravidelná porada vedenia mesta
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 15.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 15.00 – 15.30 hod. stavanie mája, Námestie Andreja Hlinku
  • 16.00 – 17.00 hod. slávnostné otvorenie podujatia RIS Citython Žilina 2022, Žilinská univerzita v Žiline
  • 17.00 – 18.00 hod. stretnutie s občanmi – obnova nového Bulvára, riešenie verejného priestoru medzi ulicami Mostná a Juraja Fándlyho, Mestský úrad Žilina

Informácie