Kalendár primátora

28.11.2022 (PONDELOK)

  • 08.15 – 09.30 hod. online mimoriadne rokovanie Republikovej rady Únie miest Slovenska
  • 09.30 – 11.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 16.00 hod. stretnutia s vedúcimi odborov
  • 16.00 – 17.00 hod. pravidelná porada s prednostom mestského úradu

Informácie