Kalendár primátora

28.10.2021 (ŠTVRTOK)

  • 08.30 – 10.00 hod. pracovné stretnutie s rektorom Žilinskej univerzity v Žiline
  • 10.00 – 12.00 hod. slávnosť uvítanie detí do života, Radnica mesta Žilina
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 15.00 hod. pracovné stretnutie – Poesiomat v Žiline
  • 15.30 – 17.30 hod. pracovné stretnutie – odpad pod estakádou ul. Bratislavská – Frambor

Informácie