Kalendár primátora

28.09.2023 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 08.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 08.30 – 10.00 hod. zasadnutie Rady Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia
  • 10.00 – 11.30 hod. pracovné stretnutie – kultúra v meste Žilina
  • 11.30 – 12.30 hod. obedná prestávka
  • 12.45 – 14.00 hod. Festival seniorov, Žilina, Mariánske námestie
  • 14.00 – 15.30 hod. pravidelná porada – verejný priestor
  • 15.30 – 17.00 hod. stretnutia s občanmi

Informácie