Kalendár primátora

28.07.2022 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 08.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 08.30 – 10.00 hod. stretnutie s novinármi, Radnica mesta Žilina
  • 10.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutie – činnosť odboru vnútornej organizácie a správy MsÚ
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.30 – 15.30 hod. pracovné stretnutie – napojenie TIP Žilina na cestnú sieť
  • 16.00 – 18.00 hod. pracovné stretnutie – činnosť spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Informácie