Kalendár primátora

28.07.2021 (STREDA)

  • 08.00 – 09.00 hod. pracovné stretnutie – nové programové obdobie, Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina
  • 09.00 – 10.00 hod. pracovné stretnutie s riaditeľom Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline
  • 10.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. pracovné stretnutie – parkovanie motorových vozidiel pri futbalovom štadióne v mestskej časti Závodie
  • 14.00 – 15.00 hod. pracovné stretnutie so zamestnancami mestského úradu
  • 15.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie