Kalendár primátora

28.06.2022 (UTOROK)

  • 08.00 – 08.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 11.00 hod. spoločne stretnutie k spusteniu edukačnej kampane realizácie Integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji a priľahlých záujmových regiónoch, Úrad ŽSK, Komenského 8, Žilina
  • 13.00 – 14.00 hod.18. zasadnutie Predsedníctva ZMOS, hotel Patria, Štrbské Pleso
  • 14.00 – 19.00 hod. 14. zasadnutie Rady ZMOS, hotel Patria, Štrbské Pleso

Informácie