Kalendár primátora

28.06.2021 (PONDELOK)

  • 08.30 – 09.00 hod. pravidelná porada – sekretariát primátora a prednostu
  • 09.00 – 09.45 hod. tlačový brífing – Základná škola, Hollého, Žilina
  • 10.00 – 11.00 hod. online zasadnutie Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.30 hod. pracovné stretnutie k verejnému priestoru
  • 14.30 – 16.00 hod. osobná pracovné agenda primátora
  • 16.30 – 17.30 hod. pracovné stretnutie, Úrad Žilinského samosprávneho kraja

Informácie