Kalendár primátora

28.05.2021 (PIATOK)

  • 08.00 – 08.30 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 08.30 – 09.30 hod. pravidelná porada – Útvar hlavného architekta, Stavebný úrad
  • 09.30 – 12.00 hod. pravidelná pracovná porada vedenia mesta
  • 12.00 – 13.00 hod. návšteva britského veľvyslanca na Slovensku
  • 13.30 – 14.00 hod. pracovné stretnutie – evanjelická škola
  • 14.00 – 15.30 hod. pracovné stretnutie – osvetlenie – kostol Sirotár  a Inovačné centrum Žilina
  • 15.30 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda Žilina

Informácie