Kalendár primátora

28.04.2021 (STREDA)

  • 08.00 – 09.00 hod. online porada – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
  • 09.00 – 10.00 hod. online porada – prednosta a vedúci odborov
  • 10.00 – 12.00 hod. online predsedníctvo ZMOS
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. online porada odboru – verejný priestor
  • 14.30 – 15.00 hod. administratíva
  • 15.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie