Kalendár primátora

28.01.2022 (PIATOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pravidelné pracovné stretnutie – Útvar hlavného architekta mesta Žilina, Stavebný úrad
  • 09.00 – 12.00 hod. pravidelná porada vedenia
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. webinár – komunálna politika
  • 14.00 – 16.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie