Kalendár primátora

27.10.2022 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 14.00 hod. pracovná cesta Bratislava – Ministerstvo dopravy a výstavby SR
  • 14.00 – 15.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 15.00 – 16.30 hod. online rokovanie Rady partnerstva Žilinského kraja
  • 16.30 – 17.30 hod. pracovná agenda primátora

Informácie