Kalendár primátora

27.10.2021 (STREDA)

  • 08.00 – 09.00 hod. zasadnutie Krízového štábu mesta Žilina
  • 09.00 – 10.00 hod. pravidelná porada prednostu mestského úradu
  • 10.00 – 11.00 hod. pracovné stretnutie s riaditeľkou a zástupcom riaditeľky Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Žilina
  • 11.00 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutie – Operačný program Integrovaná infraštruktúra
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. slávnosť jubilanti – Radnica mesta Žilina
  • 14.00 – 15.00 hod. pracovné stretnutia
  • 15.00 – 16.00 hod. prijatie športovcov seniorov – Žilinský klub vodákov, Radnica mesta Žilina
  • 16.00 – 18.00 hod. interné pracovné stretnutia

Informácie