Kalendár primátora

27.09.2022 (UTOROK)

  • 09.00 – 12.00 hod. zasadnutie Dozornej rady spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 15.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 15.00 – 16.00 hod. prezentácia projektu Smart lokality Solinky, Mestský úrad Žilina
  • 16.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 20.00 – 21.00 hod. prezentácia projektu Smart lokality Solinky – predstavenie technológií, Solinky (lokalita Prielohy)

Informácie