Kalendár primátora

27.08.2021 (PIATOK)

  • 08.00 – 08.30 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 08.30 – 09.30 hod. pravidelná porada – Útvar hlavného architekta mesta Žilina, Stavebný úrad
  • 10.00 – 11.00 hod. pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania – Sad SNP, Žilina
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 16.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 16.00 – 17.30 hod. 2. ročník Žilinských Dožiniek, Mariánske námestie, Žilina

Informácie