Kalendár primátora

27.07.2022 (STREDA)

  • 08.30 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.30 – 14.30 hod. stretnutie s novým veliteľom 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline
  • 15.00 – 16.00 hod. stretnutia s vedúcimi odborov
  • 16.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie