Kalendár primátora

27.07.2021 (UTOROK)

  • 08.00 – 08.30 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 08.30 – 09.00 hod. pravidelná porada prednostu mestského úradu
  • 09.00 – 10.30 hod. slávnostné zahájenie výstavby atletického ovalu na pôde Žilinskej univerzity v Žiline
  • 10.30 – 11.00 hod. pracovné stretnutie so zástupcami Zboru Žilincov
  • 11.00 – 12.00 hod. otvorenie Komunitného centra Hájik
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.30 hod. online pracovné stretnutie – tím Žilina Beskydy 2026
  • 14.30 – 15.00 hod. slávnostný aktív funkcionárov Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Žilina pri príležitosti 30. výročia vzniku ZO JDS Žilina
  • 15.00 – 16.00 hod. online pracovné stretnutie – tím Žilina Beskydy 2026
  • 16.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátra

 

Informácie