Kalendár primátora

27.06.2022 (PONDELOK)

  • 08.00 – 08.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 08.55 – 09.40 hod. ukážková hodina Telesnej výchovy s programom Úradu vlády SR „Tréneri v škole“, Základná škola Lichardova, Žilina
  • 10.30 – 13.00 hod. slávnostné otvorenie Atletického štadióna Žilinskej univerzity v Žiline, areál Žilinskej univerzity v Žiline
  • 13.00 – 17.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 17.30 hod. spoločné stretnutie podporovateľov a dobrovoľníkov – poďakovanie za podporu CAMPU Žilina, Business Centrum Poštová 1, Žilina

Informácie