Kalendár primátora

27.05.2022 (PIATOK)

  • 08.00 – 08.30 hod. pravidelná porada – Útvar hlavného architekta mesta, Stavebný úrad
  • 08.30 – 09.30 hod. pravidelná porada vedenia mesta
  • 10.00 – 15.00 hod. návšteva volebného obvodu č. 6 (Bytčica, Rosinky, Trnové)
  • 15.30 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie