Kalendár primátora

27.05.2021 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 08.30 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 08.30 – 09.30 hod. pracovné stretnutie – kvalita ovzdušia
  • 10.00 – 12.00 hod. tlačový brífing – rekonštrukcia Mestskej krytej plavárne
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.30 hod. návšteva veľvyslanca Nórskeho kráľovstva na Slovensku
  • 15.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie