Kalendár primátora

27.01.2023 (PIATOK)

  • 07.30 – 08.30 hod. pravidelná porada – Stavebný úrad, Útvar hlavného architekta mesta Žilina
  • 08.30 – 10.00 hod. pravidelná porada vedenia mesta
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutie – spolupráca pri budovaní projektov komplexnej infraštruktúry cyklodopravy v Žiline a okolí, Žilinská univerzita Žilina
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 16.00 hod. stretnutia s vedúcimi odborov

Informácie