Kalendár primátora

26.07.2022 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 10.00 hod. pracovné rokovanie Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia
  • 10.00 – 12.00 hod. pracovné rokovanie – Modernizácia Železničného uzla Žilina – Dopravné riešenie
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.30 – 15.30 hod. pracovné stretnutie – činnosť odboru ekonomického
  • 15.30 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 17.00 – 18.30 hod. pracovné stretnutie – činnosť Útvaru hlavného architekta mesta Žilina

Informácie