Kalendár primátora

26.05.2022 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. interné pracovné stretnutie
  • 09.00 – 10.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 10.00 – 11.30 hod. zasadnutie Predstavenstva Združenia Región Beskydy, Mestský úrad Žilina
  • 11.30 – 13.00 hod. zasadnutie Valného zhromaždenia Združenia Región Beskydy, Mestský úrad Žilina
  • 13.00 – 14.00 hod. slávnosť jubilanti, Radnica mesta Žilina
  • 14.30 – 16.30 hod. pracovné stretnutie – Kreatívna Žilina
  • 17.00 – 18.00 hod. stretnutie s občanmi, Zádubnie, Materská škola
  • 18.30 – 19.30 hod. stretnutie s občanmi, Zástranie, Kultúrny dom

Informácie