Kalendár primátora

26.04.2021 (PONDELOK)

  • 08.00 – 08.30 hod. porada sekretariátu primátora a prednostu
  • 08.30 – 09.30 hod. online pravidelné pracovné stretnutie – Útvar hlavného architekta, Stavebný úrad
  • 09.30 – 12.30 hod. online pravidelná porada vedenia mesta
  • 12.30 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. pracovné stretnutie s vedúcim investičného odboru MsÚ
  • 14.00 – 16.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 16.00 – 19.00 hod. Diskusia – 25. výročie výstavby D3

Informácie