Kalendár primátora

25.10.2021 (PONDELOK)

  • 08.00 – 10.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 10.00 – 12.00 hod. slávnosť uvítanie detí do života, Radnica mesta Žilina
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 hod. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline formou videokonferencie

 

Informácie