Kalendár primátora

25.08.2022 (ŠTVRTOK)

  • 09.00 – 11.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 11.00 – 13.00 hod. pracovná porada riaditeľov/riaditeliek MŠ, ZŠ, ZŠ s MŠ, ZUŠ, CVČ a zástupkýň MŠ pri ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
  • 13.30 – 14.30 hod. prijatie učiteľov ocenených v ankete Zlatý Amos SR, Radnica mesta Žilina
  • 15.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie