Kalendár primátora

25.08.2021 (STREDA)

  • 08.00 – 09.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 10.00 hod. online pracovná porada riaditeľov/riaditeliek ZŠ, ZŠ s MŠ, ZUŠ, CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
  • 10.00 – 10.30 hod. pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti CORA GEO
  • 10.30 – 11.30 hod. online pracovná porada riaditeliek materských škôl a zástupkýň MŠ pri ZŠ v zriaďovateľskej spoločnosti mesta Žilina
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. pracovné stretnutie so zástupcami Slovenskej pošty, a. s.
  • 14.00 – 15.00 hod. online pracovné stretnutie – školstvo
  • 15.00 – 15.30 hod. otvorenie nových bankových grantových účtov – Prima banka Žilina
  • 16.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie