Kalendár primátora

25.07.2022 (PONDELOK)

  • 09.00 – 11.00 hod. pracovné stretnutie – činnosť odboru právneho, majetkového a verejného obstarávania
  • 11.00 – 12.30 hod. pracovné stretnutie – činnosť oddelenia projektov EÚ
  • 12.30 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 16.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 16.00 – 17.00 hod. pravidelná porada s prednostom mestského úradu

Informácie