Kalendár primátora

25.06.2021 (PIATOK)

  • 8.00 – 08.30 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 8.30 – 09.30 hod. pravidelná porada – Útvar hlavného architekta mesta Žilina, Stavebný úrad
  • 9.30 – 12.00 hod. pravidelná porada vedenia mesta
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 16.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie