Kalendár primátora

25.05.2022 (STREDA)

  • 06.30 – 07.45 hod. – interné pracovné stretnutie
  • 08.00 – 13.00 hod. návšteva volebného obvodu č. 8 (Zádubnie, Zástranie, Strážov)
  • 13.00 – 17.00 hod. návšteva volebného obvodu č. 7 (Žilinská Lehota)
  • 17.00 – 18.00 hod. stretnutie s občanmi, Strážov, Materská škola
  • 18.30 – 19.30 hod. stretnutie s občanmi, Žilinská Lehota, Kultúrny dom

Informácie