Kalendár primátora

25.01.2022 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.00 hod. interné pracovné stretnutie – parkovacia politika
  • 09.00 – 10.00 hod. pravidelná porada prednostu mestského úradu
  • 10.00 – 11.00 hod. pracovné stretnutie – Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 15.00 hod. zasadnutie Bezbariérovej komisie mesta Žilina
  • 15.00 – 16.30 hod. online pracovné stretnutie – MH Teplárenský holding
  • 17.00 – 18.00 hod. pravidelné pracovné stretnutie s riaditeľom Útvaru hlavného architekta mesta Žilina

Informácie